Maalauskäsittely-yhdistelmä: A32202.2

Ensimaalaus, Ulkonäköluokka Ps2 / Pu2

Kiiltoryhmä: 2 kiiltävä

Maalausalusta: 502 Höylätty havupuu, 52 Höylätty lehti- ja jalopuu, 532 Höylätty lämpökäsitelty puu

Rasitusluokka: 05 Erityisrasitukset ja -vaatimukset sisätiloissa / 13 Ankara ilmastorasitus ulkona.

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215 FUTURA AQUA 3 tartuntapohjamaalilla.

Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 84 SILORA A - SNICKERI snickerisilote.

Kitattujen/silotettujen kohtien pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 215 FUTURA AQUA 3 tartuntapohjamaalilla

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 2 x 322 FUTURA AQUA 80 kalustemaalilla