Maalauskäsittely-yhdistelmä: A47105.3

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu2

Kiiltoryhmä: 3 puolikiiltävä

Maalausalusta: 507 Tehtaalla pohjustettu havupuu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: P Pitkä 10...20 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla 1 x 241 FERREX AQUA ruosteenestomaali.

Maalauskäsittely

Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella maalilla 2 x 471 WINTOL öljymaali.

.