Maalauskäsittely-yhdistelmä: A31102.6

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ps3

Kiiltoryhmä: 6 täyshimmeä

Maalausalusta: 21 Betonipinnat sisällä, 40 Rasitusluokkiin 01-02 soveltuva tasoite

Rasitusluokka: 01 Vähäiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 311 EKORA 3 pohjamaali.

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311 EKORA 3 pohjamaali.