Maalauskäsittely-yhdistelmä: A31201.5

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ps3

Kiiltoryhmä: 5 himmeä

Maalausalusta: 21 Betonipinnat sisällä, 23 Kevytbetoni, 24 Kevytsorabetoni, 331 Kalkkihiekkatiili- ja harkko, 40 Rasitusluokkiin 01–02 soveltuva tasoite, 63 Kartonkipintainen kipsilevy, 641 Käsittelemätön lastulevy

Rasitusluokka: 02 Tavanomaiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 EKORA 3 pohjamaali.

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312 EKORA 7 sisämaali.