Maalauskäsittely-yhdistelmä: A31301.4

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ps3

Kiiltoryhmä: 4 puolihimmeä

Maalausalusta: 21 Betonipinnat sisällä, 23 Kevytbetoni, 24 Kevytsorabetoni, 331 Kalkkihiekkatiili- ja harkko, 41 Rasitusluokkiin 03–04 soveltuva tasoite, 63 Kartonkipintainen kipsilevy, 641 Käsittelemätön lastulevy

Rasitusluokka: 03 Suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212 EKORA 3 pohjamaali.

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313 EKORA 12 sisämaali.