Maalauskäsittely-yhdistelmä: A46102.2

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu3

Kiiltoryhmä: 2 kiiltävä

Maalausalusta: 505 Tehtaalla kertaalleen maalattu havupuu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla 1 x 241 FERREX AQUA ruosteenestomaalilla.

Maalauskäsittely

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 461 NORDICA EKO Talomaali.