Maalauskäsittely-yhdistelmä: A46103.6

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu2

Kiiltoryhmä: 6 täyshimmeä

Maalausalusta: 506 Tehtaalla kahteen kertaan maalattu havupuu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: P Pitkä 10...20 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla 1 x 241 FERREX AQUA ruosteenestomaali.

Maalauskäsittely

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 461 NORDICA MATT Talomaali.