Maalauskäsittely-yhdistelmä: A46501.6

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu3

Kiiltoryhmä: 6 täyshimmeä

Maalausalusta: 501 Sahattu havupuu, 503 Hirsi

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: P Pitkä 10...20 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla 1 x 241 FERREX AQUA ruosteenestomaali.

Maalauskäsittely

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella perinnemaalilla 2 x 465 TRANEMO punamultamaali, maalin valmistajan ohjeiden mukaan.