Maalauskäsittely-yhdistelmä: A46502.6

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu3

Kiiltoryhmä: 6 täyshimmeä

Maalausalusta: 501 Sahattu havupuu, 503 Hirsi

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla 1 x 241 FERREX AQUA

Maalauskäsittely

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella perinnemaalilla 1 x 465 TRANEMO punamultamaali.