Maalauskäsittely-yhdistelmä: A47103.3

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu2

Kiiltoryhmä: 3 puolikiiltävä

Maalausalusta: 501 Sahattu havupuu, 502 Höylätty havupuu, 504 Liimahirsi, 51 Kyllästetty havupuu, 53 Lämpökäsitelty puu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: P Pitkä 10...20 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla 1 x 241 FERREX AQUA ruosteenestomaali.

Maalauskäsittely

Käsittely pohjusteella 1 x 141 WOODEX BASE pohjustepuunsuoja.

Pohjamaalaus 1 x 231 PUUPOHJA pohjamaali.

Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella maalilla 2 x 471 WINTOL öljymaali.