Maalauskäsittely-yhdistelmä: A47401.3

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu2

Kiiltoryhmä: 3 puolikiiltävä

Maalausalusta: 505 Tehtaalla kertaalleen maalattu havupuu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: P Pitkä 10...20 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla

Maalauskäsittely

Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella peittosuojalla 2 x 474 WOODEX SOLID peittosuoja, maalin valmistajan ohjeiden mukaan.