Maalauskäsittely-yhdistelmä: A49111

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ku3

Kiiltoryhmä: Ei määriteltävissä

Maalausalusta: 502 Höylätty havupuu, 51 Kyllästetty havupuu, 53 Lämpökäsitelty puu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: S Ei luokiteltu, alle 2 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Sively pohjusteella 1 x 141 WOODEX BASE pohjustepuunsuoja.

Sively liuoteohenteisella värillisellä kuullotteella 1 x 491 WOODEX CLASSIC kuullote puun imevyyden mukaan.