Maalauskäsittely-yhdistelmä: A64801.1

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ks2

Kiiltoryhmä: 1 Täyskiiltävä

Maalausalusta: 211 Hierretty betoni, 212 Imubetoni

Rasitusluokka: 03 Suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä lakkaukselle haitalliset epäpuhtaudet.

Maalauskäsittely

Pohjalakkaus liuotteettomalla 2-komponenttisella lakalla 1 x 648 TEKNOFLOOR 300F betonilakka.

Valmiiksilakkaus liuotteettomalla 2-komponenttisella lakalla 1-2 x 648 TEKNOFLOOR 300F betonilakka, lakan valmistajan ohjeiden mukaan.