Maalauskäsittely-yhdistelmä: A65301.2

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ps2

Kiiltoryhmä: 2 Kiiltävä

Maalausalusta: 211 Hierretty betoni, 212 Imubetoni

Rasitusluokka: 03 Suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä lakkaukselle haitalliset epäpuhtaudet.

Maalauskäsittely

Pohjamaalaus vesiohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1 x 653 TEKNOFLOOR 2K betonimaali.

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1–2 x 653 TEKNOFLOOR 2K betonimaali, maalin valmistajan ohjeiden mukaan.