Maalauskäsittely-yhdistelmä: A65601.2

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ps2

Kiiltoryhmä: 2 Kiiltävä

Maalausalusta: 211 Hierretty betoni, 212 Imubetoni, 98 Kipsi

Rasitusluokka: 04 Erittäin suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä maalaukselle haitalliset epäpuhtaudet.

Maalauskäsittely

Pohjamaalaus liuoteohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1 x 656 TEKNOFLOOR 100F betonimaali.

Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella 2-komponenttisella epoksimaalilla 1–2 x 656 TEKNOFLOOR 100F betonimaali, maalin valmistajan ohjeiden mukaan.