Maalauskäsittely-yhdistelmä: A66301.2

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ps2

Kiiltoryhmä: 2 Kiiltävä

Maalausalusta: 211 Hierretty betoni, 212 Imubetoni

Rasitusluokka: 06 Erityissuunnittelua vaativat rasitukset sisätiloissa

Kunnossapitoväli: P Pitkä 10...20 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä lakkaukselle haitalliset epäpuhtaudet.

Maalauskäsittely

Pohjustus 2-komponenttisella epoksilakalla 1–2 x 648 TEKNOFLOOR 300F epoksilakka.

Kolojen ja halkeamien kittaus epoksikitillä.

Pinnoitus 2-komponenttisella epoksihiertomassalla 1 x 663 TEKNOFLOOR 400F värihiekkamassa.

Kalvonpaksuus 4–12 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.

Pintalakkaus 2 x 648 TEKNOFLOOR 300F epoksilakka.