Maalauskäsittely-yhdistelmä: A66501.1

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ps2

Kiiltoryhmä: 1 Täyskiiltävä

Maalausalusta: 211 Hierretty betoni, 212 Imubetoni, 98 Kipsi

Rasitusluokka: 04 Erittäin suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä lakkaukselle haitalliset epäpuhtaudet.

Maalauskäsittely

Pohjustus epoksi- tai polyuretaanilakalla 1-2 x 648 TEKNOFLOOR PRIMER 310F.

Kolojen ja halkeamien kittaus epoksikitillä. Pinnoitus 2-komponenttisella polyuretaanipinnoitteella 1-2 x 665 TEKNOFLOOR 660F, maalin valmistajan ohjeiden mukaan.

Kalvonpaksuus 0,3-0,5 mm. Kalvonpaksuus on määrättävä maalaustyöselostuksessa.