Maalauskäsittely-yhdistelmä: A67001.4 TEK

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ps3 / Pu3

Kiiltoryhmä: 4 Puolihimmeä

Maalausalusta: 211 Hierretty betoni, 212 Imubetoni

Rasitusluokka: 06/14 Erikoisrasituksena kuuma- ja nastarengaskulutus

Kunnossapitoväli: L Lyhyt 2...5 vuotta

Esikäsittely

Käsiteltävä alusta hiotaan.

Maalauskäsittely

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella 1 x TEKNOPARK 3085 pysäköintihallimaali.

Märkäkalvonpaksuus 200…300. Kuivakalvonpaksuus 100…150 µm