Maalaustuoteryhmät - MTR

0 Esikäsittelyaineet ja ohenteet

Esikäsittelyaine on alustan puhdistukseen sekä alustalle ennen varsinaista pintakäsittelyä tehtäviin toimenpiteisiin käytettävä maalaustuote. Esikäsittelyt voivat olla puhdistettua pintaa suojaavia, värjääviä tai maalikalvon sekä verhousmateriaalin tarttuvuutta ja kestävyyttä edistäviä. Ohenne on maaliin tai lakkaan sen ohentamiseksi lisätty haihtuva neste.

01 Pesuaineet

Pesuaineet soveltuvat käytettäväksi rasvojen, öljyjen, vesiliukoisten suolojen ja muiden maalikalvon ja tapetin tarttuvuutta heikentävien epäpuhtauksien poistamiseen alustasta.

011 Metallialustojen pesuaineet

Metallialustojen pesuaineet soveltuvat esimerkiksi sinkityn pinnan puhdistukseen.

012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön

Puupintojen pesuaineet soveltuvat käytettäväksi puupinnan puhdistukseen ennen maalausta.

013 Puupintojen pesuaineet sisäkäyttöön

Puupintojen pesuaineet soveltuvat käytettäväksi puupinnan puhdistukseen ennen maalausta. Sisältää saunapesuaineet, jotka soveltuvat saunan eri pintojen puhdistukseen.

014 Homeen- ja levänpoistoaineet

Homeen- ja levänpoistoaineet soveltuvat käytettäväksi homeen ja levän poistamiseen pinnalta ennen maalausta.

015 Maalipintojen pesuaineet

Maalipintojen pesuaineet soveltuvat käytettäväksi maalipinnan puhdistukseen ennen maalausta.

016 Huoltopesuaineet

Huoltopesuaineet soveltuvat pintojen huoltopesuun. Ei vaadi maalausta.

019 Muut pesuaineet

Pesuaineet, jotka eivät sisälly muihin ryhmiin.

02 Maalinpoistoaineet

Maalinpoistoaineet soveltuvat käytettäväksi osana mekaanista maalinpoistoa. Maalatulle pinnalle levitettyinä ne pehmittävät maalin tai lakan sellaiseksi, että se voidaan poistaa pinnalta mekaanisesti. Kemialliset maalinpoistoaineet ovat yleensä vahvoja kemikaaleja, jotka voivat olla sekä ympäristölle että työntekijöille haitallisia.

03 Peittausaineet

Peittausaineet soveltuvat käytettäväksi poistamaan kemiallisesti maalattavasta alustasta maalikalvon kiinnittymistä heikentävät epäpuhtaudet, kuten valssihilse, ruoste, oksidit ja sementtiliima. Ne ovat happoja tai emäksiä sisältäviä liuoksia. Peittausaineena voidaan käyttää esimerkiksi sopivasti laimennettuina suolahappo-, rikkihappo- ja fosforihappoliuoksia tai lipeä- ja ammoniakkiliuoksia. Betonin peittaukseen eli sementtiliiman poistoon käytetään yleensä siihen tarkoitettuja happamia liuoksia tai noin 10-prosenttista suolahappoliuosta. Metallipinnan peittaus soveltuu lähinnä teolliseen maalaukseen mm. työsuojeluvaatimusten takia.

04 Fluatointiaineet

Fluatointiaineet soveltuvat käytettäväksi alkalisten pintojen, esimerkiksi rappauslaasti- ja betonipintojen, emäksisyyden neutraloimiseen. Fluatointi tiivistää maalattavaa alustaa. Fluatointiaineet ovat fluoripitoisia liuoksia.

05 Petsit

Petsit soveltuvat käytettäväksi puun pinnan värjäämiseen peittämättä puun rakennetta ja kuviointia. Petsejä käytetään joko puhtaalle tai puhtaaksi hiotulle puulle. Petsattu pinta suojataan tavallisesti kohteeseen soveltuvalla lakalla tai öljyllä. Petsi voi olla väripetsi tai kemiallinen petsi. Väripetsit ovat liukenevia väriaineita tai pigmenttejä sisältäviä liuoksia. Väripetsejä nimitetään yleensä liuotteen mukaan, esimerkiksi vesipetsi, spriipetsi, öljypetsi tai dispersiopetsi. Kemialliset petsit ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka reagoivat puuainesten kanssa.

051 Vesipetsit

Vesipetsi on joko värijauheena tai valmiiksi veteen liuotettuna. Värijauhe sekoitetaan lämpimään veteen. Värin voimakkuutta säädellään veden määrällä. Vesipetsejä käytetään yleensä kaluste- ja esinepetsauksissa. Petsaus vaatii yleensä suojauksen liuoteohenteisella lakalla.

052 Spriipetsit

Spriipetsi on tavallisesti petsiliuos, joka koostuu liukenevista väriaineista. Petsi kuivuu nopeasti, jolloin pintakäsittelyyn päästään yleensä nopealla aikavälillä. Spriipetsi ei juuri nosta puun syitä pystyyn. Spriipetsejä käytetään huonekaluihin, kalusteisiin, oviin ym. puu- ja puulevypintoihin sisätiloissa. Petsaus vaatii yleensä suojauksen lakalla tai öljyllä.

053 Öljypetsit

Öljypetsi on pigmentoitu öljy joka tunkeutuu syvälle puuhun ja kuivuu hitaasti. Tämä helpottaa käsittelyä myös suurille pinnoille. Tästä syystä öljypetsiä käytetään usein esimerkiksi puulattioiden käsittelyyn. Pinnan suojaamiseen käytetään öljyä tai lakkaa.

054 Dispersiopetsit

Dispersiopetseissä värijauhe on dispergoituneena sideaineeseen, esimerkiksi akrylaattiin. Petsejä käytetään huonekaluihin, kalusteisiin, oviin, lattioihin ym. puu- ja puulevypintoihin sisätiloissa. Pinnan suojaamiseen käytetään lakkaa tai öljyä.

059 Muut petsit

06 Oksalakat

Oksalakat soveltuvat käytettäväksi puualustassa olevien oksien ja muiden pihkaisten kohtien esikäsittelyyn. Ne muodostavat tiiviin kalvon estäen pihkan aiheuttamat läpilyönnit. Oksalakat ovat yleensä nopeasti kuivuvia lakkoja.

061 Vesiohenteiset oksalakat

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i tai A/j.

062 Liuoteohenteiset oksalakat

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i tai A/j.

07 Ohenteet

Ohenteet soveltuvat käytettäväksi maalin ohentamiseksi. Ne ovat maaliin lisättäviä haihtuvia nesteitä. Vesiohenteiset maalit ohennetaan vedellä ja liuoteohenteiset maalit orgaanisella liuottimella tai liuoteseoksella. Ohenteella säädetään maalin työstö- ja kuivumisominaisuuksia sekä peittävyyttä.

09 Muut esikäsittelyaineet

Esikäsittelyaineet, jotka eivät sisälly muihin ryhmiin.

.