Maalaustuoteryhmät

Maalaustuotenimikkeistö luokittelee maalit ja pintakäsittelyaineet niiden käyttötarkoituksen ja -kohteen mukaisesti. Maalaustuotteet ovat Talo-2000 –rakennustuotenimikkeistön mukaan ryhmässä 48, jonka alajaottelu esitetään tässä nimikkeistöosassa. Tämä maalaustuotenimikkeistö (aikaisemmin maalaustarvikenimikkeistö) korvaa Talo 2000 -rakennustuotenimikkeistön ryhmän 47.

Maalaustuotenimikkeistön uudistuksen taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY eli VOC-direktiivi, joka rajoittaa rakennusmaalauksessa käytettävien maalien liuotemääriä.

Nimikkeistön käyttöä ja tuotteiden sovittamista nimikkeistöön on pyritty helpottamaan uudistamalla tuotejako käyttötarkoitus- ja -kohdelähtöiseksi, kun se on aikaisemmin perustunut maalaustuotteiden sideaineisiin.

Nimikkeistö on jaettu seuraaviin pääryhmiin:

Maalaustuoteryhmän otsikossa esitetään rasitusluokka (RL), jonka mukaisiin käsittely-yhdistelmiin kyseisen ryhmän tuote soveltuu. Maalaustuoteryhmän kuvaustekstissä esitetään ryhmän tuotteiden ominaisuuksia, joita voivat olla esim. tyypilliset käyttökohteet ja -alustat, tavanomaiset sideaineet ja ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnosspitoväli. Maalaustuoteryhmän tuotteiden VOC-luokka/luokat on esitetty kuvaustekstissä, kun ryhmän tuotteet kuuluvat VOC-direktiivin piiriin.

.