Päästöluokat

Päästöluokat esitetään opastavana tietona. Päästöluokitus on tuotekohtainen.

Rakennusmateriaalit luokitellaan haitallisten aineiden emissioiden perusteella kolmeen päästöluokkaan M1, M2 ja M3, joista luokka M1 on vaativin.

Voimassa oleva luettelo M1-luokitelluista materiaaleista esitetään Rakennustietosäätiön internetsivuilla www.rts.fi.

Luokkiin M1 ja M2 kuuluvat emissiotestatut materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt täyttävät seuraavat vaatimukset:

M1 [mg/m²h]M2 [mg/m²h]
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC)< 0,2< 0,4
Formaldehydin (HCOH) emissio< 0,05< 0,125
Ammoniakin (NH3) emissio< 0,03< 0,06
IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden emissio< 0,005< 0,005
Hajuei haiseei haise merkittävästi

Luokkaan M3 kuuluvat emissiotestaamattomat materiaalit sekä materiaalit, joiden epäpuhtauspäästöt ylittävät luokan M2 raja-arvot.

Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan sisätiloja suunniteltaessa voidaan luokan M1 tuotteisiin rinnastaa pinnoittamattomina seuraavat materiaalit: tiili, luonnonkivi, marmori, keraaminen laatta, lasi, metallipinnat sekä käsittelemättömästä puusta (poislukien kovapuulajit) valmistetut laudat ja hirret.

.