Uutta MaalausRYL 2012:ssa

MaalausRYLin uudistus aloitettiin uudistamalla Maalaustuotenimikkeistö (entinen maalaustarvikenimikkeistö) vastaamaan maalaustuotteiden tarjonnassa ns. VOC-direktiivin myötä tapahtuneita muutoksia. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY eli VOC-direktiivi rajoittaa rakennusmaalauksessa käytettävien maalien liuotemääriä. Uudella maalaustuotteiden jäsennyksellä on myös pyritty helpottamaan nimikkeistön käyttöä ja tuotteiden sovittamista nimikkeistöön. Tarvikejako on nyt käyttötarkoitus- ja -kohdelähtöinen, kun se on aikaisemmin perustunut maalaustarvikkeiden sideaineisiin.

Maalauskäsittely-yhdistelmät

Maalauskäsittely-yhdistelmät on täysin uusittu uuden maalaustuotenimikkeistön pohjalta. Yhdistelmäselosteiden tunnusnumerot ovat nyt viisinumeroisia, kun ne aikaisemmin olivat kolmenumeroisia. Viisinumeroinen tunnusjärjestelmä mahdollistaa laajemman käsittely-yhdistelmien valikoiman. Tunnuksen kolme ensimmäistä numeroa muodostuvat maalaustuoteryhmän numerosta ja kaksi viimeistä numeroa ovat tunnuksen järjestysnumero tarvikeryhmän sisällä. MaalausRYL 2012:ssa on 267 käsittely-yhdistelmää, kun niitä oli MaalausRYL 2001:ssä 215.

Rasitusluokat

Rasitusluokat on uudistettu. Uusi rasitusluokkanumerointi on kaksinumeroinen. Sisärasitusluokkia ovat 01–06, joissa 01 on kevyin, vähäisille rasituksille ja vaatimuksille kuivissa sisätiloissa tarkoitettu luokka ja 06 vaativin, erityissuunnittelua edellyttävä luokka. Ulkorasitusluokkia ovat 11–15, joista kevyin 11 on tarkoitettu lievälle ilmastorasitukselle ja vaativin 15 erityissuunnittelua vaativille rasituksille ulkona.

Pintakäsittelyn ulkonäköluokat

Pintakäsittelyn ulkonäköluokat on uudistettu. Uutena luokkana mukana on erikoissuunnittelua vaativa luokka E. Tämä on mahdollistanut käyttökelpoisten yhdistelmien laatimisen ulkonäköluokkaan 1. Tämän myötä myös valmiin pinnan arviointikriteerit on päivitetty.

Kunnossapitovälit

Kunnossapitovälit on säilytetty muuten ennallaan, mutta ”luokittelemattomalle” kunnossapitovälille (alle 2 vuotta) on otettu tunnus S.

Sisällön uudistuksista huolimatta MaalausRYLin käyttötapa säilyy ennallaan. Mukana on edelleen Käsittely-yhdistelmien valikko, joka opastaa käyttäjää löytämään kohteeseen soveltuvan käsittely-yhdistelmän, kun tietyt valintakriteerit ovat tiedossa.

Kaikille MaalausRYL 2001:n käsittely-yhdistelmille ei ole vastaavaa yhdistelmää MaalausRYL 2012:ssa; MaalausRYL 2001:n maalaustarvikenimikkeistön mukaisia maalaustuotteita on poistunut markkinoilta johtuen mm. VOC-direktiivin asettamista rajoituksista rakennusmaalauksessa käytettävien maalien liuotemäärille, ja vastaavasti markkinoille on tullut uusia maalaustuotteita. MaalausRYL 2001:n ja MaalausRYL 2012:n yhdistelmistä ei näin ollen voi laatia täysin täsmällistä vertailuhakemistoa, mutta suuntaa antava vertailuhakemisto julkaistaan kirjassa.

.