Maalaustuoteryhmät - MTR

1 Pohjusteet

Pohjusteet antavat käsiteltävälle pinnalle lyhytaikaisen suojan ennen pintakäsittelyä sekä sitovat tartuntapintaa ja tasaavat alustan imukykyä. Ne imeytyvät hyvin alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä

kalvoa.

11 Kiviainespintojen vesiohenteiset

pohjusteet

Vesiohenteiset kiviainespinnan pohjusteet lujittavat alustaa ja tasaavat alustan imukykyä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

111 Silikoniliuokset

Silikoniliuokset soveltuvat käytettäväksi orgaanisten kiviainespintamaalien pohjustuskäsittelyyn vettä imevillä, huokoisilla alustoilla. Silikoniliuokset estävät sade- ja roiskeveden tunkeutumista seinärakenteeseen seinässä olevien huokosten ja hiushalkeamien kautta. Ne estävät myös suolojen siirtymistä rakenteesta maalikalvon alle. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

112 Silikonigeelit

Silikonigeelejä käytetään maaliin lisättynä pohjamaalikäsittelyssä. Näin käytettynä ne hidastavat sade- ja roiskeveden tunkeutumista seinärakenteeseen seinässä olevien huokosten ja hiushalkeamien kautta. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

113 Akrylaattipohjusteet

Akrylaattipohjusteet soveltuvat kiviainespintamaalien pohjustuskäsittelyyn ennen maalausta akrylaattimaalilla. Akrylaattipohjusteilla on usein alustaa sitova ja veden tunkeutumista hidastava vaikutus. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

114 Silikaattipohjusteet

Silikaattipohjusteet soveltuvat kiviainespintamaalien pohjustuskäsittelyyn ennen maalausta silikaattimaalilla. Silikaattipohjuste tasaa alustan ominaisuuksia ja varmistaa maalipinnan tasaisen lopputuloksen. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

119 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset pohjusteet

12 Kiviainespintojen liuoteohenteiset pohjusteet

Liuoteohenteiset kiviainespinnan pohjusteet lujittavat alustaa ja tasaavat alustan imukykyä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

13 Puupintojen vesiohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi käsittelemättömille hirsipinnoille, sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ja vanerille ulkona. Ulkokäyttöön tarkoitetut puupintojen pohjusteet suojaavat

puuta kosteudelta. Pohjustepuunsuojat ovat EU:n biosidi-direktiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta myös sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Pohjusteet voivat olla värittömiä tai värillisiä/pigmentoituja. Tuotteet imeytyvät alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Pohjusteella käsitelty puupinta on pintakäsiteltävä mahdollisimman pian.

131 Vesiohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi käsittelemättömille hirsipinnoille, sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ja vanerille ulkona. Pohjustepuunsuojat ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Pohjustepuunsuojat suojaavat puuta myös kosteudelta. Käyttämällä pohjustepuunsuojaa saavutetaan paremmin mikrobeja hylkivä maalausyhdistelmä. Tällöin toistuva pintojen huoltopesujen tarve on vähäisempi. Värilliset/pigmentoidut pohjustepuunsuojat suojaavat puuta myös auringonvalolta. Tuotteet imeytyvät alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Pohjusteella käsitelty puupinta on pintakäsiteltävä.

132 Vesiohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi käsittelemättömille hirsipinnoille, sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ja vanerille ulkona. Ulkokäyttöön tarkoitetut puupintojen pohjusteet suojaavat puuta kosteudelta. Värilliset/pigmentoidut pohjusteet suojaavat puuta myös auringonvalolta. Tuotteet imeytyvät alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Pohjusteella käsitelty puupinta on pintakäsiteltävä.

139 Muut puupintojen vesiohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön

14 Puupintojen liuoteohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi käsittelemättömille hirsipinnoille, sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ja vanerille ulkona. Ulkokäyttöön tarkoitetut puupintojen pohjusteet suojaavat puuta kosteudelta. Pohjustepuunsuojat ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta myös sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Pohjusteet voivat olla värittömiä tai värillisiä / pigmentoituja. Tuotteet imeytyvät alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Pohjusteella käsitelty puupinta on pintakäsiteltävä.

141 Liuoteohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi käsittelemättömille hirsipinnoille, sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ja vanerille ulkona. Pohjustepuunsuojat ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Pohjustepuunsuojat suojaavat puuta myös kosteudelta. Käyttämällä pohjustepuunsuojaa saavutetaan paremmin mikrobeja hylkivä maalausyhdistelmä. Tällöin toistuva pintojen huoltopesujen tarve on vähäisempi. Värilliset/pigmentoidut pohjustepuunsuojat suojaavat puuta myös auringonvalolta. Tuotteet imeytyvät alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Pohjusteella käsitelty puupinta on pintakäsiteltävä.

142 Liuoteohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi käsittelemättömille hirsipinnoille, sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuupinnalle ja vanerille ulkona. Ulkokäyttöön tarkoitetut puupintojen pohjusteet suojaavat puuta kosteudelta. Värilliset/pigmentoidut pohjusteet suojaavat puuta myös auringonvalolta. Tuotteet imeytyvät alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Pohjusteella käsitelty puupinta on pintakäsiteltävä.

149 Muut puupintojen liuoteohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön

15 Vesiohenteiset pohjusteet sisäkäyttöön

Nämä pohjusteet soveltuvat käytettäväksi hirsipinnoille, sahatulle ja höylätylle puupinnalle, erilaisille puukuitulevyille ja vanerille sekä betonille, rappaukselle ja tasoitteelle sisällä. Nämä tuotteet antavat lyhytaikaisen suojan ennen pintakäsittelyä. Tuotteet imeytyvät hyvin alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa.

151 Puupintojen vesiohenteiset pohjusteet sisäkäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi käsittelemättömille hirsipinnoille, sahatulle ja höylätylle puupinnalle ja vanerille sisällä. Tuotteet imeytyvät alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Pohjusteella käsitelty puupinta on pintakäsiteltävä.

152 Kiviainespintojen vesiohenteiset pohjusteet sisäkäyttöön

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi katto- ja seinäpinnoille betonille, rappaukselle ja tasoitteelle sisällä.

Tuotteet imeytyvät alustaan eivätkä muodosta ensikäsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Pohjusteella käsitelty kiviainespinta on pintakäsiteltävä.

159 Muut vesiohenteiset pohjusteet sisäkäyttöön

16 Kiviainespintojen pölynsidonta-aineet

Pölynsidonta-aineet ovat yleensä kiviaines-, tasoite- tai rappauspinnoilla sisätiloissa käytettäviä alustaan tunkeutuvia värittömiä tai sävytettyjä pintakäsittelyaineita, joiden tehtävä on pintojen irtonaisen pölyävän pintakerroksen sitominen. Pölynsidonta-aineita käytetään tyypillisesti pinnoilla, joita ei ole tarkoitus muutoin pintakäsitellä.

161 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on betoni- ja muiden kiviainespintojen pölynsidonta kuivissa sisätiloissa, esim. alakattojen yläpuoliset rakenteet. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä.

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

162 Seinä- ja kattopintojen liuoteohenteiset pölynsidonta-aineet

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on betoni- ja muiden kiviainespintojen pölynsidonta kuivissa sisätiloissa, esim. alakattojen yläpuoliset rakenteet. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

163 Lattiapintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on betonibetonilattioiden pölynsidonta, silloin kun lattiaan ei ole suunniteltu muuta pintakäsittelyä. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on luokittelematon tai lyhyt. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

164 Lattiapintojen liuoteohenteiset pölynsidonta-aineet

Tuotteiden pääasiallinen käyttötarkoitus on betonilattioiden pölynsidonta, silloin kun lattiaan ei ole suunniteltu

muuta pintakäsittelyä. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on luokittelematon tai lyhyt. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

169 Muut pölynsidonta-aineet

17 Impregnointiaineet

Impregnointiaineet ovat pigmentoimattomia huokoisten, vettä imevien alustamateriaalien käsittelyaineita. Tuotteet imeytyvät alustaan eivätkä muodosta käsittelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Tuotteita käytetään esimerkiksi kiviainespintojen suojaamiseen säärasitukselta.

171 Vesiohenteiset impregnointiaineet

Vesiohenteiset impregnointiaineet ovat pääasiallisesti silaaneja, siloksaaneja tai silikoniyhdisteitä. Ne muodostavat vettähylkivän hydrofobisen suojan, joka hidastaa veden tunkeutumista alustarakenteeseen. Impregnointiainekäsittelyn tulee läpäistä hyvin vesihöyryä.

172 Liuoteohenteiset impregnointiaineet

Liuoteohenteiset impregnointiaineet ovat pääasiallisesti silaaneja, siloksaaneja tai silikoniyhdisteitä. Ne muodostavat vettähylkivän hydrofobisen suojan, joka hidastaa veden tunkeutumista alustarakenteeseen. Impregnointiainekäsittelyn tulee läpäistä hyvin vesihöyryä.

179 Muut impregnointiaineet

19 Muut pohjusteet

Pohjusteet, jotka eivät sisälly muihin ryhmiin.

.