Maalaustuoteryhmät - MTR

8 Tasoitteet, kitit ja silotteet

Tasoite on suurehkojen rakennusosien, kuten seinä- ja kattopintojen tasoittamiseen tarkoitettu tuote, joka koostuu sideaineesta, runkoaineesta ja lisäaineista. Tasoitteet ryhmitellään valmistasoitteisiin, jotka ovat käyttövalmiita tuotteita ja jauhomaisiin kuivatasoitteisiin, joihin lisätään vesi ennen käyttöä. Tasoitteet ryhmitellään myös levitystapansa mukaan koneellisesti ja käsin levitettäviin tasoitteisiin. Tasoituksen tarkoitus on täyttää alustojen huokoset, levyjen saumat, kiinnittää saumanauhat ja korjata pintojen epätasaisuuksia. Hyvän tasoitteen ominaisuuksia ovat luja kiinnittyminen alustaan ja hyvän tartuntapohjan antaminen seuraaville pintakäsittelyille. Tasoitus on rakennekerros, joka koostuu yhdestä tai useammasta käsittelykerrasta. Täysin sileä pinta edellyttää yleensä tasoitukset, osasilotukset ja kokosilotuksen. Kitti on reikien, kolojen ja saumojen täyttämiseen tarkoitettu massa. Silote on alle 2 mm:n syvyisten epätasaisuuksien silotukseen tarkoitettu massa. Tasoitteet, kitit ja silotteet on luokiteltu mekaanisen ja kemiallisten ominaisuuksiensa mukaisesti neljään rasitusluokkaan, lisätietoja ohjekortista RT 33-11043 Sisäseinien ja -kattojen tasoitus. Kuhunkin käyttökohteeseen tulee valita oikeantyyppinen tasoite, esimerkiksi märkätilat vaativat aina rasitusluokka 04:ään soveltuvan tasoitteen.

81 Sisäseinä- ja kattotasoitteet koneelliseen levitykseen

811 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04

Veteen sekoitettavat kuivatasoitteet soveltuvat koneelliseen ruiskulevitykseen erilaisilla laastipumpuilla. Tasoitteet soveltuvat yleensä myös käsilevitykseen. Tämän ryhmän tuotteita käytetään kuivissa sisätiloissa rasitusluokkien 01..03 käsittely-yhdistelmissä.

812 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04

Käyttövalmiina pakatut valmistasoitteet soveltuvat koneelliseen ruiskulevitykseen erilaisilla laastipumpuilla, sekä ilmattomilla korkeapaine-tasoitelaitteistoilla. Tasoitteet soveltuvat yleensä myös käsilevitykseen. Tämän ryhmän tuotteita käytetään kuivissa sisätiloissa rasitusluokkien 01...04 käsittely-yhdistelmissä.

813 Kuivatasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05

Veteen sekoitettavat kuivatasoitteet soveltuvat koneelliseen ruiskulevitykseen erilaisilla laastipumpuilla. Tasoitteet soveltuvat yleensä myös käsilevitykseen. Tämän ryhmän tuotteita käytetään rasitusluokan 05 käsittely-yhdistelmissä tiloissa, joilla pinnoilta vaaditaan suurta mekaanisen kulutuksen kestävyyttä ja/tai kosteudenkestävyyttä.

814 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05

Käyttövalmiina pakatut valmistasoitteet soveltuvat koneelliseen ruiskulevitykseen erilaisilla laastipumpuilla, sekä ilmattomilla korkeapaine-tasoitelaitteistoilla. Tasoitteet soveltuvat yleensä myös käsilevitykseen. Tämän ryhmän tuotteita käytetään rasitusluokan 05 käsittely-yhdistelmissä tiloissa, joilla pinnoilta vaaditaan suurta mekaanisen kulutuksen kestävyyttä ja/tai kosteudenkestävyyttä.

819 Muut tasoitteet koneelliseen levitykseen

82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04

Vesiohenteiset kitit ja siloitteet soveltuvat käytettäväksi sisämaalauksessa kuivissa tiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia. Niiden pääasiallinen sideaine on veteen dispergoitu polymeeri. Vesiohenteisia kittejä ja silotteita ovat valmiskitit ja –silotteet sekä kuivasilotteet, jotka sekoitetaan veteen työmaalla.

83 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 05

Tämän ryhmän vesiohenteiset kitit ja siloitteet soveltuvat käytettäväksi sisämaalauksessa rasitusluokan 05 mukaisissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin kohdistuu suuria mekaanisia rasituksia tai niihin voi roiskua tai tiivistyä vettä (märkätilat).

84 Alkydikitit ja -silotteet RL 01...06, 11...13

Alkydikitit ja -silotteet soveltuvat käytettäväksi sekä sisä- että ulkopintojen käsittely-yhdistelmissä. Niiden pääasiallinen sideaine on alkydihartsi.

85 Öljykitit ja -silotteet

Öljykitit soveltuvat käytettäväksi mm. ikkunoiden lasitukseen ja pienehköjen halkeamien täyttöön puualustoilla rasitusluokkien 01…06 ja 11…15 käsittely-yhdistelmissä. Öljysilotteet soveltuvat käytettäviksi ainoastaan kuivissa sisätiloissa puuaines- ja rappauspintojen osa- ja kokosilotukseen rasitusluokkien 04...06 käsittely-yhdistelmissä. Öljykittien ja -silotteiden pääasiallinen sideaine on kuivuva öljy.

86 Reaktiokitit ja -silotteet RL 05...06, 11...14

Reaktiokitit ja -silotteet soveltuvat käytettäväksi betoni- ja metallipinnoilla sekä sisä- että ulkomaalauksessa. Ne ovat kaksikomponenttisia ja niiden sideaineena on epoksihartsi, polyesterihartsi tai polyuretaani.

87 Elastiset maalipinnoitettavat kitit sisätiloissa

Tämän ryhmän kitit soveltuvat käytettäväksi sisämaalauksessa rasitusluokan 01…06 mukaisissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia tai niihin voi roiskua tai tiivistyä vettä (märkätilat). Elastisia kittejä voidaan käyttää pienehköjen halkeamien kittaamisesta aina rakennusosien liittymäkohtien täyttöön. Kitit ovat päälle maalattavia. Ryhmän tuotteiden käyttöalue ilmoitetaan tuotekohtaisesti. Tuotteiden sideaine on yleensä akrylaatti.

89 Muut kitit ja silotteet

.