Puupintojen ulkomaalaus, käsittely-yhdistelmät ensimaalaukseen

Alusta Tehdas pohjamaalaus (1x) Tehdas pohjamaalaus (1x) Tehdas pohjamaalaus (2x) Havupuu käsittelemätön Havupuu käsittelemätön Tehtaalla pohjustettu havupuu
Käsittelyt työmaallaMaalaustuoteryhmä - 2 x pintamaalaus - 1 x pintamaalaus - 1 x pintamaalaus - pohjustus
- pohjamaalaus
- 2 x pintamaalaus
- pohjustus
- pohjamaalaus
- 1 x pintamaalaus
- 2 x pintamaalaus
461
vesiohenteiset dispersiomaalit
46101
Pu2 / P
46102
Pu3 / K
46103
Pu2 / P
46104
Pu2/ P
46105
Pu2 / K
46106
Pu2 / P
-
463
vesiohenteiset peittosuojat
46301
Pu2 / P
46302
Pu3 / K
46303
Pu2 / P
46304
Pu2 / P
46305
Pu2 / K
46306
Pu2 / K
464
vesiohenteiset talousrakennusmaalit
- - - 46401*
Pu3 / K
- -
465
perinnekeittomaalit
- - - 46501*
Pu3 / P
46502*
Pu3 / K
-
471
liuoteohenteiset öljymaalit
47101
Pu2 / P
47102
Pu3 / K
- 47103
Pu2 / P
47104
Pu2 / K
47105
Pu2 / P
-

Ulkonäköluokat: Pu2, Pu3

Huoltoväli: P = pitkä ( 10-20 vuotta ), K = keskipitkä ( 5-10 vuotta )

*= ei pohjustusta, eikä pohjamaalausta

.