Maalauskäsittely-yhdistelmä: A31103.6

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ps2

Kiiltoryhmä: 6 täyshimmeä

Maalausalusta: 40 Rasitusluokkiin 01-02 sopiva tasoite, 641 Käsittelemätön lastulevy

Rasitusluokka: 01 Vähäiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Osittain kittaus/silotus vesiohenteisella kitillä/silotteella 1 x 82 SILORA LF.

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 311 EKORA 3 pohjamaali.

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 311 EKORA 3 pohjamaali.

.