Maalauskäsittely-yhdistelmä: A32205.3

Ensimaalaus, Ulkonäköluokka Ps2 / Pu2

Kiiltoryhmä: 3 puolikiiltävä

Maalausalusta: 8 Sinkitty teräsalusta; alumiini- ja kuparialustat

Rasitusluokka: 05 Erityisrasitukset ja -vaatimukset sisätiloissa / 13 Ankara ilmastorasitus ulkona.

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 241 FERREX AQUA Ruosteenestomaali.

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 2 x 322 FUTURA AQUA 40 Puolikiiltävä kalustemaali.

.