Maalauskäsittely-yhdistelmä: A32207.3

Ensimaalaus, Ulkonäköluokka Ps3 / Pu3

Kiiltoryhmä: 3 puolikiiltävä

Maalausalusta: 7 Teräsalusta, 8 Sinkitty teräsalusta; alumiini- ja kuparialustat

Rasitusluokka: 05 Erityisrasitukset ja -vaatimukset sisätiloissa / 13 Ankara ilmastorasitus ulkona.

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan suolat, lika, rasvat ja ruoste.

Maalauskäsittely

Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 242 FERREX AQUA ruosteenestomaali.

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella pintamaalilla 1 x 322 FUTURA AQUA 40 puolikiiltävä kalustemaali.

.