Maalauskäsittely-yhdistelmä: A45411.2

Ensimaalaus, Ulkonäköluokka Pu2

Kiiltoryhmä: 2 Kiiltävä

Maalausalustat: 70 Kuumavalssattu teräs, 71 Konepajapohjamaalattu teräs, 72 Kylmävalssattu teräs

Rasitusluokka: 11 Lievä ilmastorasitus ulkona, C2

Kunnossapitoväli: P Pitkä 10...20 vuotta

Esikäsittely

Käsiteltävä alue pestään, pinnalta poistetaan rasva, öljy, suolat ja roskat.

Maalauskäsittely

Pohjamaalaus liuoteohenteisella pohjamaalilla 1-2 x 246 INERTA PRIMER 5 epoksipohjamaali.

Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella 2-komponenttisellamaalilla 1-2 x 454 TEKNODUR 0150 polyuretaanipintamaali. Kokonaiskalvonpaksuus 160 µm.

.