Maalauskäsittely-yhdistelmä: A46306.4

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu2

Kiiltoryhmä: 4 puolihimmeä

Maalausalusta: 507 Tehtaalla pohjustettu havupuu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla 1 x 241 FERREX AQUA ruosteenestomaali.

Maalauskäsittely

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 463 VISA Peittosuoja.

.