Kopioi teksti leikepöydälleTallenna word (.rtf) tiedostonaTulostusnäkymä
TEK yhdistelmät ovat Teknoksen antamia suosituksia.

Maalauskäsittely-yhdistelmä: A46901.2 TEK

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu2

Kiiltoryhmä: 2 kiiltävä

Maalausalusta: 505 Tehtaalla kertaalleen maalattu havupuu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: P Pitkä 10...20 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla.

Maalauskäsittely

Valmiiksimaalaus vesiohenteisella peittosuojalla 2 x 469 VISA PREMIUM Erikoispeittosuoja.

.