Maalauskäsittely-yhdistelmä: A47404.3

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Pu2

Kiiltoryhmä: 3 puolikiiltävä

Maalausalusta: 501 Sahattu havupuu, 502 Höylätty havupuu, 503 Hirsi, 51 Kyllästetty havupuu, 53 Lämpökäsitelty puu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestopohjamaalilla

Maalauskäsittely

Käsittely pohjusteella 1 x 141 WOODEX BASE pohjustepuunsuoja.

Pohjamaalaus 1 x 231 PUUPOHJA pohjamaali.

Valmiiksimaalaus liuoteohenteisella peittosuojalla 1 x 474 WOODEX SOLID peittosuoja, maalin valmistajan ohjeiden mukaan.

.