Maalauskäsittely-yhdistelmä: A48103

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ku3

Kiiltoryhmä: Ei määriteltävissä

Maalausalusta: 507 Tehtaalla kuultokäsitelty havupuu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: L Lyhyt 2...5 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Sively vesiohenteisella värillisellä kuullotteella 1-2 x 481 WOODEX AQUA CLASSIC kuullote.

.