Maalauskäsittely-yhdistelmä: A48111

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ku3

Kiiltoryhmä: Ei määriteltävissä

Maalausalusta: 502 Höylätty havupuu, 51 Kyllästetty havupuu, 53 Lämpökäsitelty puu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: S Ei luokiteltu, alle 2 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Sively pohjusteella 1 x 131 WOODEX AQUA BASE pohjustepuunsuoja.

Sively vesiohenteisella värillisellä kuullotteella 1 x 481 WOODEX AQUA CLASSIC kuullote puun imevyyden mukaan.

.