Maalauskäsittely-yhdistelmä: A49103

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ku3

Kiiltoryhmä: Ei määriteltävissä

Maalausalusta: 508 Tehtaalla kuultokäsitelty havupuu

Rasitusluokka: 13 Ankara ilmastorasitus ulkona

Kunnossapitoväli: L Lyhyt 2...5 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Sively liuoteohenteisella värillisellä kuullotteella 1-2 x 491 WOODEX CLASSIC kuullote.

.