Maalauskäsittely-yhdistelmä: A51102.4

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ks3

Kiiltoryhmä: 4 puolihimmeä

Maalausalusta: 501 Sahattu havupuu, 502 Höylätty havupuu, 503 Hirsi, 504 Liimahirsi, 521 Käsittelemätön lehtipuu, 53 Lämpökäsitelty puu, 541 Käsittelemätön vanerilevy

Rasitusluokka: 02 Tavanomaiset rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

Maalauskäsittely

Lakkaus vesiohenteisella lakalla 3 x 511 NATURA 15 puolihimmeä sisälakka.

.