Maalauskäsittely-yhdistelmä: A64701.2

Ensimaalaus, ulkonäköluokka Ks2

Kiiltoryhmä: 2 Kiiltävä

Maalausalusta: 211 Hierretty betoni, 212 Imubetoni

Rasitusluokka: 04 Erittäin suuret rasitukset ja vaatimukset kuivissa sisätiloissa

Kunnossapitoväli: K Keskipitkä 5...10 vuotta.

Esikäsittely

Käsiteltävästä alustasta poistetaan sementtiliima, irtonainen aines, lika ja pöly sekä lakkaukselle haitalliset epäpuhtaudet.

Maalauskäsittely

Pohjalakkaus liuoteohenteisella 2-komponenttisella lakalla 1 x 647 TEKNOFLOOR 100F betonilakka.

Valmiiksilakkaus liuoteohenteisella 2-komponenttisella lakalla 1-2 x 647 TEKNOFLOOR 100F betonilakka.

.