Maalaustuoteryhmät - MTR

3 Pintamaalit sisäkäyttöön

Pintamaalit antavat maalattavalle pinnalle sen lopullisen ulkonäön, kuten kiillon, värin ja struktuurin. Pintamaalin valintaan vaikuttaa myös kohteeseen kohdistuva rasitus sekä alustan materiaali. Sisäseinä- ja - kattomaaliluokittelussa on noudatettu EU:ssa käyttöön otettua EN 13300 -luokitusstandardia. Pintamaalin valinta vaikuttaa myös sisäilman laatuun. Rakennustietosäätiö ylläpitää Rakennusmateriaalien päästöluokitusta testatuista tuotteista.

31 Vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön

311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa; esim. asuinhuoneissa ja toimistotiloissa. Alustamateriaaliksi soveltuvat rakennuslevy-, betoni-, tasoite- ja rappauspinnat. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Näiden tuotteiden mekaanisen kulutuksen kesto on vähäinen. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on vähintään 4. Maalien sideaine voi olla alkydi, öljy tai veteen dispergoitu polymeeri. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/a. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä, peittokyky riittoisuudella 7 m2 / l ja emissioluokitus (esim. Rakennusmateriaalien päästöluokitus) on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

312 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 02

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat seinä- ja kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa; esim. asuinhuoneissa ja toimistotiloissa. Alustamateriaaliksi soveltuvat rakennuslevy-, betoni-, tasoite- ja rappauspinnat. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Näiden tuotteiden mekaanisen kulutuksen kesto on kohtalainen. SFS-EN 13300 luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on vähintään 3. Valkoisen maalin peittokykyluokka SFS-EN 13300 –luokituksen mukaan tulee olla vähintään 2 riittoisuuden ollessa 7 m2/ l. Maalien sideaine voi olla alkydi, öljy tai veteen dispergoitu polymeeri. Nämä tuotteet kuuluvat VOC- direktiiviluokkaan A/a tai A/b. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä, peittokyky ja emissioluokitus (esim. Rakennusmateriaalien päästöluokitus) on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

313 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 03

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat seinä- ja kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa; esim. asuinhuoneet, keittiöt, kodinhoito- ja wc-tilat, sekä toimisto-, luokka- ja kevyen kulutuksen julkiset tilat.

Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut rakennuslevy-, betoni-, tasoite-, rappaus- ja puupinnat.

Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Näiden tuotteiden mekaanisen kulutuksenkesto on pääsääntöisesti hyvä. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on vähintään 2. Vesirasituksen kesto (sovitun testimenetelmän mukaan) tulee olla yli 2000 harjauskierrosta.

Valkoisen maalin peittokykyluokka SFS-EN 13300 –luokituksen mukaan tulee olla vähintään 2 riittoisuuden ollessa 7 m2/ l. Maalien sideaine voi olla alkydi, öljy tai veteen dispergoitu polymeeri. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/a tai A/b. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja emissioluokitus (esim. Rakennusmateriaalien päästöluokitus) on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

314 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 04

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat seinä- ja kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa; esim. porraskäytävä-, toimisto-, liike-, luokka- ja raskaan kulutuksen julkiset tilat, sekä asuinhuoneet, keittiöt, kodinhoito- ja wc-tilat. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut tasoite-, rakennuslevy-, betoni-, rappaus- ja puupinnat. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Näiden tuotteiden mekaanisen kulutuksenkesto on erittäin hyvä. Maalipinta on puhdistettavissa. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on oltava 1. Vesirasituksen kesto (sovitun testimenetelmän mukaan) tulee olla yli 2000 harjauskierrosta. Valkoisen maalin peittokykyluokka SFS-EN 13300 –luokituksen mukaan tulee olla vähintään 2 riittoisuuden ollessa 7 m2/ l. Maalien sideaine voi olla alkydi, öljy tai veteen dispergoitu polymeeri. Nämä tuotteet kuuluvat EU VOC-direktiiviluokkaan A/a tai A/b. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja emissioluokitus (esim. Rakennusmateriaalien päästöluokitus) on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

315 Vesiohenteiset sisäseinä- ja kattomaalit RL 05

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat seinä- ja kattopintojen maalaus kuivissa ja kosteissa sisätiloissa sekä märkätiloissa, joissa maalipinnoilta edellytetään lisäksi puhtaanapysyvyyttä; esim. kylpyhuoneet, pesutilat sekä sairaalat ja muut julkiset tilat. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut tai märkätiloissa kosteussulkukäsitellyt tasoite, rakennuslevy, betoni- tai muut kohteeseen soveltuvat kiviainespinnat. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Näiden tuotteiden mekaanisen kulutuksenkesto on erittäin hyvä. Maalipinta kestää myös toistuvaa pesua. Maalit sisältävät homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on oltava 1. Vesirasituksen kesto (sovitun testimenetelmän mukaan) tulee olla yli 5000 harjauskierrosta. Valkoisen maalin peittokykyluokka SFS-EN 13300 –luokituksen mukaan tulee olla vähintään 2 riittoisuuden ollessa 7 m2/ l. Maalien sideaine on voi olla alkydi, öljy tai veteen dispergoitu polymeeri. Tuotteet kestävät tavanomaisia puhdistuskemikaaleja ja desinfiointiaineita. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/a tai A/b. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja emissioluokitus

(esim. Rakennusmateriaalien päästöluokitus) on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

316 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset koristemaalit ja pinnoitteet RL 01...03

Nämä maalit ja pinnoitteet soveltuvat käytettäväksi levy-, betoni- laasti- ja tasoitepintojen maalaukseen kuivissa sisätiloissa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/l. SFS-EN 13300 -luokituksen mukaan mainittava sideainetyyppi, tuotteen karkeusaste sekä kiiltoryhmä. Emissioluokitus mainitaan erikseen. Näiden tuotteiden alustan esikäsittely ja käsittely-yhdistelmät vaativat erityissuunnittelua valmistajan antamien ohjeiden mukaan.

319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön

32 Vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön

321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03…04

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi ovien ja ikkunapuitteiden, kiinto- ja irtokalusteiden sekä muiden puu- ja metallipintojen pintakäsittelyyn kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua erittäin suuria mekaanisia rasituksia. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut puu-, metalli- ja rakennuslevypinnat.

Pintojen tulee kestää pesua ja pyyhkimistä. Kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d. Ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja emissioluokitus ilmoitetaan tuotekohtaisesti.

322 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 05

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi pääasiassa kiinto- ja irtokalusteiden sekä muiden puu- ja metallipintojen pintakäsittelyyn kuivissa ja kosteissa sisätiloissa sekä märkätiloissa. Tiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia tai niihin voi roiskua tai tiivistyä vettä. Tämän ryhmän tuotteet sisältävät homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut puu-, metalli- ja rakennuslevypinnat. Pintojen tulee kestää toistuvaa pesua ja pyyhkimistä. Kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d. Ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja emissioluokitus ilmoitetaan tuotekohtaisesti.

329 Muut vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön

33 Liuoteohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön

331 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteiset pintamaalit

EU:n VOC-direktiivin mukaan tavanomaisia liuoteohenteisia maaleja ei voida käyttää sisäseinien ja -kattojen maalaamiseen. Poikkeuslupaa voi hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes), jos on kyse erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavien rakennusten entistämisestä tai ylläpidosta. Poikkeuslupaa ei tarvita, jos tuote täyttää VOC-direktiivin alaluokan A/a tai A/b vaatimukset.

332 Irtokalusteiden liuoteohenteiset maalit RL 03…05

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi irtokalusteiden pintakäsittelyyn kuivissa ja kosteissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut puu-, metalli- ja rakennuslevypinnat. Pintojen tulee kestää toistuvaa pesua ja pyyhkimistä. Kunnossapitoväli on keskipitkä. Irtokalustemaalit eivät kuulu EU:n VOC-direktiiviluokituksen piiriin. Ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ilmoitetaan tuotekohtaisesti.

333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03…05

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi kiintokalusteiden pintakäsittelyyn kuivissa ja kosteissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut puu-, metalli- ja rakennuslevypinnat. Pintojen tulee kestää toistuvaa pesua ja pyyhkimistä. Kunnossapitoväli on keskipitkä. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d. Ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ilmoitetaan tuotekohtaisesti.

334 Sisäovien ja ikkunapuitteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03…05

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi ovien ja ikkunapuitteiden sisäpinnoille kuivissa ja kosteissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia. Tämän ryhmän tuotteet sisältävät homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa. Alustamateriaaliksi soveltuvat pohjamaalatut puu-, metalli-

ja rakennuslevypinnat. Pintojen tulee kestää toistuvaa pesua ja pyyhkimistä. Kunnossapitoväli on keskipitkä.

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d. Ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ilmoitetaan tuotekohtaisesti.

339 Muut liuoteohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön

.