Maalaustuoteryhmät - MTR

2 Pohjamaalit

Pohjamaali on pohjamaalaukseen eli edelleen käsiteltävän alustan käsittelyyn käytettävä maali. Pohjamaalauksen tarkoituksena on pääasiassa seuraavien maalikerrosten tartunnan parantaminen, alustan huokoisuuden vähentäminen, imevyyden tasaaminen tai estäminen. Metallialustojen pohjamaalaukseen käytettäviä maaleja nimitetään yleensä korroosionestopohjamaaleiksi.

21 Vesiohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön

Nämä tuotteet soveltuvat edelleen käsiteltävien pintojen pohjamaalaukseen sisätiloissa. Sideaineena on pääasiassa veteen dispergoitu polymeeri.

211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02

Nämä tuotteet soveltuvat vähäiselle mekaaniselle rasitukselle joutuvien rakennuslevyjen, tasoite-, levy-, kiviaines-, puu-, ja metallipintojen maalaukseen kuivissa sisätiloissa. Maalauskohteita ovat esim. asuin-, toimisto-, liike- ja luokkahuoneiden katot ja seinät. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/g. SFS-EN 13300 –luokituksen mukaan märkähankauskestoluokka on vähintään Luokka 4. Näiden tuotteiden sideainetyyppi mainitaan erikseen. Emissioluokka pitää erikseen mainita.

212 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05

Nämä maalit soveltuvat rakennuslevyjen, tasoite-, puu-, kiviaines- ja metallipintojen pohjamaalaukseen kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia. Maalauskohteita ovat esimerkiksi asuntojen keittiöiden ja kodinhoitotilojen, WC:iden, liike-, luokka ja potilashuoneiden, porrashuoneiden, yleisötilojen sekä sisäliikuntatilojen seinät ja katot. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/g. SFS-EN 13300 -luokituksen mukaan märkähankauskestoluokka on vähintään Luokka 2. Näiden tuotteiden sideainetyyppi mainitaan erikseen. Emissioluokka pitää erikseen mainita.

213 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset kosteussulkupohjamaalit RL 05

Kosteussulkupohjamaalit soveltuvat käytettäväksi märkätilojen katoissa tai muiden kosteusrasituksille alttiiden tilojen seinä- ja kattopinnoilla kosteussulkuna. Valmiiksimaalaus maalaustarvikeryhmän 315 tuotteilla. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/g tai A/i. Tämän ryhmän tuotteiden emissioluokitus on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...03

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi pääasiassa sisäseinien ja kattojen pohjamaalaukseen kuivissa sisätiloissa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/g tai A/i. Näiden tuotteiden sideainetyyppi mainitaan erikseen. Emissioluokka pitää erikseen mainita.

215 Ovien, ikkunoiden ja kalusteiden vesiohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi pohjamaalina puu ja metallipinnoilla kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/g. Näiden tuotteiden sideainetyyppi mainitaan erikseen. Emissioluokka pitää erikseen mainita.

216 Vesiohenteiset tartuntapohjamaalit RL 03...05

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi pohjamaalina pinnoilla, joille tavanomaisten pohja- tai pintamaalien on vaikea muodostaa riittävän hyvää tartuntaa. Tällaisia maalausalustoja ovat lasi-, kaakeli-, lasikuitu-, PVC-, muovi-, alumiini-, sinkitty pelti- sekä alkydi- ja katalyyttimaalattuihin pintoihin. Tuotteille soveltuvat alustatyypit määritellään tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

219 Muut vesiohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön

22 Liuoteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön

Nämä tuotteet soveltuvat edelleen käsiteltävien pintojen pohjamaalaukseen sisätiloissa. Näiden pohjamaalien sideaineena käytetään yleensä alkydiä.

221 Liuoteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi pohjamaalina puu ja metallipinnoilla kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/g. Näiden tuotteiden sideainetyyppi mainitaan erikseen.

222 Liuoteohenteiset tartuntapohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi pohjamaalina pinnoilla, joille tavanomaisten pohja- tai pintamaalien on vaikea muodostaa riittävän hyvää tartuntaa. Tällaisia maalausalustoja ovat lasi-, kaakeli-, lasikuitu-, PVC-, muovi-, alumiini-, sinkitty pelti- sekä alkydi- ja katalyyttimaalattuihin pintoihin. Tuotteille soveltuvat alustatyypit määritellään tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...05

Nämä maalit soveltuvat käytettäväksi pääasiassa sisäseinien ja kattojen pohjamaalaukseen kuivissa sisätiloissa, joissa maalattaviin pintoihin voi kohdistua suuria mekaanisia rasituksia. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/g tai A/i.

229 Muut liuoteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön

23 Puupintojen pohjamaalit ulkokäyttöön

Ulkokäyttöön tarkoitetut puupintojen pohjamaalit antavat väliaikaisen suojan ennen pintamaalausta. Pohjamaali parantaa pintamaalin tartuntaa sekä hidastaa puun uuteaineiden ja oksien läpilyöntiä. Ryhmän 232 puunsuojapohjamaalit ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta myös sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Tuotteet soveltuvat käytettäväksi sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuu- ja vaneripinnoille ulkona. Pohjamaalien sideaineena käytetään yleisesti öljyä, alkydiä ja/tai dispersiota. Pohjamaalin sideaine määrittelee pintamaalin sideaineen. Alkydipohjamaalin päälle soveltuvat kaikki pintamaalit. Dispersiosideaineeseen perustuvan pohjamaalin pintamaaliksi soveltuu dispersiomaali. Pohjamaali antaa vain väliaikaisen suojan ja pintamaalaus on tehtävä mahdollisimman pian. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

231 Puupintojen vesiohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuu- ja vaneripinnoille ulkona.

Vesiohenteisten pohjamaalien sideaineena voi olla öljy, alkydi ja/tai dispersio. Pohjamaalin sideaine määrittelee pintamaalin sideaineen. Dispersiosideaineeseen perustuvien pohjamaalien pintamaaliksi soveltuvat dispersiomaalit. Alkydiperustaisten pohjamaalien pintamaaliksi soveltuvat dispersio- ja öljymaalit. Pohjamaali antaa vain väliaikaisen suojan ja pintamaalaus on tehtävä mahdollisimman pian. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

232 Puupintojen vesiohenteiset puunsuojapohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuu- ja vaneripinnoille ulkona.

Puunsuojapohjamaalit ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Pohjamaalien sideaineena voi olla öljy, alkydi ja/tai dispersio. Pohjamaalin sideaine määrittelee pintamaalin sideaineen. Dispersiosideaineeseen perustuvien pohjamaalien pintamaaliksi soveltuvat dispersiomaalit. Alkydiperustaisten pohjamaalien pintamaaliksi soveltuvat dispersio- ja öljymaalit. Pohjamaali antaa vain väliaikaisen suojan ja pintamaalaus on tehtävä mahdollisimman pian. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

233 Puupintojen liuoteohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuu- ja vaneripinnoille ulkona.

Pohjamaalien sideaineena käytetään yleisesti öljyä tai alkydiä. Pohjamaalin sideaine määrittelee pintamaalin sideaineen. Alkydipohjamaalin päälle soveltuvat sekä alkydi että dispersiopintamaalit.

Pohjamaali antaa vain väliaikaisen suojan ja pintamaalaus on tehtävä mahdollisimman pian. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

234 Puupintojen liuoteohenteiset puunsuojapohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13

Tuotteet soveltuvat käytettäväksi sahatulle ja höylätylle puupinnalle sekä kestopuu- ja vaneripinnoille ulkona.

Puunsuojapohjamaalit ovat EU:n biosididirektiivin (98/8/EC) mukaisesti rekisteröityjä tuotteita, jotka suojaavat puuta sinistäjäsieniltä ja/tai lahottajasieniltä. Pohjamaalien sideaineena käytetään yleisesti öljyä ja/tai alkydiä. Pohjamaalin sideaine määrittelee pintamaalin sideaineen. Alkydipohjamaalin päälle soveltuvat sekä alkydi- että dispersiopintamaalit. Pohjamaali antaa vain väliaikaisen suojan ja pintamaalaus on tehtävä mahdollisimman pian. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d.

239 Muut puupintojen pohjamaalit ulkokäyttöön

24 Metallipintojen pohjamaalit

Pohjamaali on pohjamaalaukseen eli edelleen käsiteltävän alustan ensimmäiseen käsittelyyn käytettävä maali. Metallialustojen pohjamaalaukseen käytettäviä maaleja nimitetään korroosionestopohjamaaleiksi, koska niiden keskeinen tehtävä on metallipintojen aktiivinen korroosiosuojaus.

241 Metallipintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat erilaiset metallirakenteet sisällä ja ulkona. Maalit ovat korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat yleensä maalattavaksi suoraan erilaisille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat teräspinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten alumiini, kupari tms. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat erilaiset metallirakenteet sisällä ja ulkona. Maalit ovat korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat yleensä maalattavaksi suoraan erilaisille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat teräspinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten alumiini, kupari tms. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

243 Sinkittyjen teräspintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 11...13

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat erilaiset sinkityt metallipinnat, esimerkiksi peltikatot ulkona.

Maalit ovat korrosionestopigmentoituja ja soveltuvat yleensä maalattavaksi suoraan erilaisille metallipinnoille.

Alustamateriaaliksi soveltuvat teräspinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten alumiini, kupari tms. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

244 Sinkittyjen teräspintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...13

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat erilaiset sinkityt metallipinnat, kuten esimerkiksi peltikatot ulkona.

Maalit ovat korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat yleensä maalattavaksi suoraan erilaisille metallipinnoille. Alustamateriaaliksi soveltuvat teräspinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten alumiini, kupari tms. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

245 Metallipintojen 2-komponettiset vesiohenteiset pohjamaalit RL 11...14

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat erilaiset metallirakenteet ulkona. Maalit ovat korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat yleensä maalattavaksi suoraan erilaisille metallipinnoille.

Alustamateriaaliksi soveltuvat teräspinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten alumiini, kupari tms. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/j.

246 Metallipintojen 2-komponettiset liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...14

Tuotteiden pääasialliset käyttökohteet ovat erilaiset metallirakenteet ulkona. Maalit ovat korroosionestopigmentoituja ja soveltuvat yleensä maalattavaksi suoraan erilaisille metallipinnoille.

Alustamateriaaliksi soveltuvat teräspinnat, sekä tietyin tuotekohtaisin rajoituksin myös muut metallipinnat, kuten alumiini, kupari tms. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/j.

249 Muut metallipintojen pohjamaalit

25 Kiviainespintojen pohjamaalit

Kiviainespintojen pohjamaalit on tarkoitettu pääasiassa rakennusten julkisivujen ja niihin liittyvien kiviainespohjaisten rakenneosien pohjamaalaamiseen ennen pintamaalausta tai pinnoittamista. Tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on pitkä, 10…20 vuotta edellyttäen, että rakenne ei ole vioittunut ja että esikäsittely ja maalaustyö on suoritettu valmistajan ohjeen mukaan.

251 Kiviainespintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13

Kiviainespintojen vesiohenteisten pohjamaalien pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Kiviainespintojen vesiohenteisten pohjamaalien tyypillisiä maalausalustoja ovat betoni- ja kalkkisementti- ja sementtilaastilla rapatut ulkoseinät sekä kiviainespohjaiset rakennuslevyt. Käsiteltäväksi tarkoitetulle alustalle valittavan tuotteen pitää olla yhteensopiva ko. alustan sekä valitun pintamaalin kanssa eikä se saa vaikuttaa heikentävästi rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan. Kiviainespintojen vesiohenteiset pohjamaalit kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

252 Kiviainespintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 01...04, 13...15

Kiviainespintojen liuoteohenteisten pohjamaalien pääasiallisia käyttökohteita ovat asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut. Kiviainespintojen liuoteohenteisten pohjamaalien tyypillisiä maalausalustoja ovat betoni- ja kalkkisementti- ja sementtilaastilla rapatut ulkoseinät sekä kiviainespohjaiset rakennuslevyt. Käsiteltäväksi tarkoitetulle alustalle valittavan tuotteen pitää olla yhteensopiva ko. alustan sekä valitun pintamaalin kanssa eikä se saa vaikuttaa heikentävästi rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan. Kiviainespintojen liuoteohenteiset pohjamaalit kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/c.

259 Muut kiviainespintojen pohjamaalit

.