Kunnossapitoväli

Maalatut pinnat tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti.

Maalattujen pintojen odotettavissa olevaa huoltomaalausväliä määriteltäessä voidaan käyttää apuna seuraavaa luokittelua. Tämä luokittelu on tarkoitettu ensisijaisesti ensimaalaus (A) käsittely-yhdistelmien kunnossapitovälin määrittämiseen. Huoltomaalauksen kestävyyteen ja kunnossapitoväliin vaikuttaa merkittävästi aiempien maalausten ikääntyminen.

Kunnossapitovälit:

ei luokiteltuSalle 2 vuotta
lyhytL2...5 vuotta
keskipitkäK5...10 vuotta
pitkäP10...20 vuotta.

Korroosionestomaalauksessa käytetään huoltomaalausvälin määrittelyyn tavoiteltua kestoikää, jossa luokat ovat alhainen 2...5 vuotta, kohtalainen 5...15 vuotta ja korkea yli 15 vuotta (SFS-EN ISO 12944).

Kunnossapitovälin tarkoittama aika on arvio, joka auttaa omistajaa laatimaan pinnalle kunnossapito-ohjelman.

.