Maalaustuoteryhmät - MTR

9 Erityistuotteet

91 Vanhan ajan maalit

Vanhan ajan maalit on ryhmä maaleja, joita on käytetty rakennusmaalauksessa jo ennen nykyistä teollista maalinvalmistusta. Maaleja voidaan valmistaa myös työmaalla. Maalien koostumus on muuttunut perinteisistä vanhoista maaleista, koska eräät aineosat on kielletty myrkyllisinä. Maalityypin löytyessä jo muusta ryhmästä, on ryhmän numero ilmoitettu suluissa. Ulkokäytössä puupintojen tyypillisiä vanhan ajan maaleja ovat pellavaöljyyn ja/tai ruis- ja vehnätärkkelykseen pohjautuvat keittomaalit (465) ja pellavaöljysideaineiset öljymaalit (472). Lisäksi erilaiset kuultavat terva-pellavaöljypohjaiset seokset (499), kuten ns. roslagin mahonki (VOC-direktiiviluokka A/f). Nämä puupintojen maalit kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/d. Kunnossapitoväli peittävillä öljymaaleilla ja keittomaaleilla on keskipitkä tai pitkä, kuultavilla tuotteilla lyhyt. Kiviainespinnoilla vanhan ajan maaleja ovat kalkkimaali (411) ja metallialustoilla grafiittijauheesta ja pellavaöljystä valmistettu grafiittimaali. Kalkkimaalin VOC-direktiiviluokka on A/c, grafiittimaalin A/d. Kunnossapitoväli on pitkä. Sisäseinä- ja kattopinnoilla vanhan ajan maaleja ovat tyypillisesti kalkkimaalit, eläinliimasideaineiset sekä kaseiinimaalit (maitoproteiini) tai munatemperamaali. Lisäksi alkydi- tai pellavaöljypohjaiset liuoteohenteiset maalit (331), joiden käyttöön seinä- ja kattopinnoilla vaaditaan nykyisten VOC-direktiivien mukaan pääsääntöisesti erityislupa. Lattia- ja kalustepinnoilla myös alkydi- tai pellavaöljysideaineiset lakat (521, 644) ja maalit (332, 333, 655) sekä kalustepinnoilla myös sellakka ja nitroselluloosalakat (522). Kalustelakat ja -maalit eivät kuulu VOC-direktiivin piiriin. Tuotteiden koostumus vaihtelee eri valmistajilla.

92 Vesiohenteiset palosuojamaalit

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i tai A/j.

93 Liuoteohenteiset palosuojamaalit

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i tai A/j.

94 Vesiohenteiset palosuojalakat

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i tai A/j.

95 Liuoteohenteiset palosuojalakat

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i tai A/j.

96 Saunasuojat

Saunasuojia käytetään antamaan puupinnoille suojaa kosteutta ja likaantumista vastaan. Saunasuojat muodostavat lakkoja ohuemman värittömän kalvon, joka läpäisee vesihöyryä kohtuullisen hyvin. Useat saunasuojat ovat myös sävytettävissä kuultaviin värisävyihin.

961 Dispersiopohjaiset saunasuojat RL 01…05

Nämä vesiohenteiset saunasuojat soveltuvat käytettäväksi puupintojen suojaukseen sisätiloissa. Käsittelykohteita ovat sauna- ja pesuhuoneiden paneeliseinät ja -katot sekä muut puupinnat sisätiloissa. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Sideaine on tyypillisesti veteen dispergoitu polymeeri, kuten polyakrylaatti tai styreeniakrylaatti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/f. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja emissioluokitus (esim. Rakennusmateriaalien päästöluokitus) ilmoitetaan tuotekohtaisesti.

969 Muut saunasuojat

99 Muut erityistuotteet

.