Maalaustuoteryhmät - MTR

5 Lakat

Lakat ovat pintakäsittelyaineita, jotka käsiteltävälle alustalle levitettynä muodostavat kuivuessaan alustaan tarttuvan läpinäkyvän kalvon. Lakan ainekset ovat sideaine, liuote ja lisäaineet. Lattialakat ovat ryhmässä 6 Lattialakat, -maalit, -pinnoitteet ja -massat.

51 Vesiohenteiset lakat sisäkäyttöön

Näitä tuotteita käytetään lakkaukseen sisätiloissa. Lakkojen käyttö- ja kestävyysominaisuuksiin vaikuttavat mm. sideaineen tyyppi ja kovuus. Yleensä lakkojen sideaineet ovat veteen dispergoituja polymeereja, kuten polyakrylaatteja, styreeniakrylaatteja, polyuretaaneja tai em. seoksia. Vesiohenteiset lakat muodostavat kuivuessaan alustaan tarttuvan värittömän tai värillisen läpikuultavan kalvon.

511 Puupintaisten seinien ja kattojen vesiohenteiset lakat RL 01…02

Nämä vesiohenteiset sisälakat soveltuvat käytettäväksi puupintojen lakkaukseen kuivissa sisätiloissa, joissa lakkapintaan kohdistuu tavanomainen mekaaninen rasitus. Käsittelykohteita ovat esimerkiksi paneeliseinät ja -katot. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Lakkojen sideaine on tyypillisesti veteen dispergoitu polymeeri, kuten polyakrylaatti tai styreeniakrylaatti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

512 Puupintaisten seinien ja kattojen sekä puukalusteiden, ovien ja ikkunapuitteiden vesiohenteiset lakat RL 03…04

Nämä vesiohenteiset sisälakat soveltuvat käytettäväksi puupintojen lakkaukseen kuivissa sisätiloissa, joissa lakkapintaan voi kohdistua suuret mekaaniset rasitukset. Käsittelykohteita ovat esimerkiksi kalusteet, ikkunoiden sisäpuoliset puitteet ja karmit, listat, ovet ja huonekalut Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Lakkojen sideaine on tyypillisesti veteen dispergoitu polymeeri, kuten polyakrylaatti, polyuretaani tai em. seos. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

513 Kiviainespintaisten seinien, kattojen ja kalusteiden vesiohenteiset lakat RL 02

Nämä vesiohenteiset sisälakat soveltuvat käytettäväksi kiviainesalustaisten pintojen lakkaukseen sisätiloissa. Käsittelykohteita ovat esimerkiksi tiilipinnat, betoniseinät ja -katot. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Lakkojen sideaine on tyypillisesti veteen dispergoitu polymeeri, esim. styreeniakrylaatti tai akrylaatti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

514 Vesiohenteiset lakat RL 04...06

Nämä tuotteet edellyttävät erityissuunnittelua.

519 Muut vesiohenteiset lakat RL 01...05

52 Liuoteohenteiset lakat sisäkäyttöön

Näitä tuotteita käytetään lakkaukseen sisätiloissa. Lakkojen käyttö- ja kestävyysominaisuuksiin vaikuttavat mm. sideaineen tyyppi ja kovuus. Yleensä lakat ovat alkydi-, uretaanialkydi- tai öljylakkoja. Liuoteohenteiset lakat muodostavat kuivuessaan alustaan tarttuvan värittömän tai värillisen läpikuultavan kalvon.

521 Puupintojen liuoteohenteiset lakat RL 03…05

Nämä liuoteohenteiset sisälakat soveltuvat käytettäväksi puupintojen lakkaukseen sisätiloissa. Käsittelykohteita ovat esimerkiksi kiintokalusteet, puuovet ja puiset ikkunapuitteet, listat ja karmit. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on keskipitkä. Lakkojen sideaine on yleensä liuoteohenteinen alkydihartsi, uretaanialkydi tai polyuretaanin ja alkydin seos. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL 03...05

Nämä liuoteohenteiset sisälakat soveltuvat käytettäväksi esim. puu- ja metallipintojen lakkaukseen sisätiloissa.

Käsittelykohteet ovat erityyppiset irtokalusteet. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli

on keskipitkä. Lakkojen sideaine on yleensä liuoteohenteinen alkydihartsi, uretaanialkydi tai nitroselluloosa.

Nämä tuotteet eivät kuulu VOC-direktiivin piiriin.

529 Muut liuoteohenteiset lakat RL 01...05

53 Vesiohenteiset lakat ulkokäyttöön

Näitä tuotteita käytetään lakkaukseen ulkotiloissa. Lakkojen käyttö- ja kestävyysominaisuuksiin vaikuttavat mm. sideaineen tyyppi ja kovuus. Vesiohenteiset lakat muodostavat kuivuessaan alustaan tarttuvan värittömän tai värillisen läpikuultavan kalvon. Ulkona suositellaan käytettäväksi vain sävytettyä tuotetta. Huoltoväli riippuu mm. rasitusolosuhteista.

531 Puupintojen vesiohenteiset lakat RL 11…12

Nämä vesiohenteiset ulkolakat soveltuvat käytettäväksi puupintojen lakkaukseen ulkotiloissa, joissa lakkapintaan voi kohdistua suuret mekaaniset rasitukset. Käsittelykohteita ovat esimerkiksi puukalusteet, puuovet ja puiset ikkunapuitteet ja karmit. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on lyhyt. Lakkojen sideaine on tyypillisesti veteen dispergoitu polymeeri, kuten polyakrylaatti, polyuretaani tai em. seos. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

539 Muut vesiohenteiset lakat ulkokäyttöön RL 11...13

54 Liuoteohenteiset lakat ulkokäyttöön

Näitä tuotteita käytetään lakkaukseen ulkotiloissa. Lakkojen käyttö- ja kestävyysominaisuuksiin vaikuttavat mm. sideaineen tyyppi ja kovuus. Liuoteohenteiset lakat muodostavat kuivuessaan alustaan tarttuvan värittömän tai värillisen läpikuultavan kalvon. Ulkona suositellaan käytettäväksi vain sävytettyä tuotetta. Huoltoväli riippuu mm. rasitusolosuhteista.

541 Puupintojen liuoteohenteiset lakat RL 11…12

Nämä liuoteohenteiset ulkolakat soveltuvat käytettäväksi puupintojen lakkaukseen ulkotiloissa. Käsittelykohteita ovat esimerkiksi puukalusteet, puuovet ja puiset ikkunapuitteet ja karmit. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on lyhyt. Lakkojen sideaine on yleensä liuoteohenteinen alkydihartsi tai uretaanialkydi. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/e. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

542 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL 11…12

Nämä liuoteohenteiset ulkolakat soveltuvat käytettäväksi esim. puupintojen lakkaukseen ulkotiloissa. Käsittelykohteet ovat erityyppiset irtokalusteet. Tämän ryhmän käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli

on lyhyt. Lakkojen sideaine on yleensä liuoteohenteinen alkydihartsi tai uretaanialkydi. Nämä tuotteet eivät kuulu VOC-direktiivin piiriin.

549 Muut liuoteohenteiset lakat ulkokäyttöön RL 11...13

.