Maalaustuoteryhmät - MTR

6 Lattialakat, -maalit, -pinnoitteet ja -massat

Tämän ryhmän tuotteet soveltuvat käytettäväksi sisäkäyttöön lattiapinnoille. Rasitusluokka voi vaihdella vähäisestä aina voimakkaaseen rasitukseen.

61 Betonilattioiden pohjusteet

611 Betonilattioiden vesiohenteiset pohjusteet

Nämä tuotteet soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden pohjustukseen sisätiloissa. Sideaine on yleensä akrylaatti- tai polyuretaanidispersio. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

612 Betonilattioiden liuoteohenteiset pohjusteet

Nämä tuotteet soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden pohjustukseen sisätiloissa. Sideaine on yleensä uretaanialkydi. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/h.

613 Betonilattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset pohjusteet

Nämä lakkatuotteet soveltuvat ohennettuna käytettäväksi betonilattioiden pohjustukseen sisätiloissa. Sideaine on yleensä epoksihartsi tai polyuretaanihartsi. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

614 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuoteohenteiset pohjusteet

Nämä lakkatuotteet soveltuvat ohennettuna käytettäväksi betonilattioiden pohjustukseen sisätiloissa. Sideaine on yleensä epoksihartsi tai polyuretaanihartsi. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet

Nämä tuotteet soveltuvat ohennettuna käytettäväksi betonilattioiden pohjustukseen sisätiloissa. Sideaine on yleensä epoksihartsia tai polyuretaanihartsi. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

619 Muut betonilattioiden pohjusteet

62 Lattiapintojen pohjamaalit ja -lakat

621 Lattioiden vesiohenteiset pohjamaalit RL 03

Maalit soveltuvat käytettäväksi puulattioiden maalaukseen sisätiloissa. Sideaine on yleensä veteen dispergoitu polymeeri, kuten polyakrylaatti tai polyuretaani. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

622 Lattioiden liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03

Maalit soveltuvat käytettäväksi puulattioiden maalaukseen sisätiloissa. Sideaine on yleensä alkydihartsi. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

623 Puulattioiden ja parkettien pohjalakat

Lakat soveltuvat käytettäväksi puu- ja parkettilattioiden pohjalakkaukseen ennen pintalakan levittämistä. Tuotteiden levitysväline on tyypillisesti teräslasta, flotexlasta, mohairlasta tai tela, ja se ilmoitetaan tuotekohtaisesti. Sideaine on yleensä akrylaattidispersio. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

629 Muut lattiapintojen pohjamaalit ja -lakat

63 Lattiapintojen 2-komponettiset pohjamaalit

Pohjamaalit on tarkoitettu puulattioille.

631 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset pohjamaalit RL 03…04

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/j.

632 Lattioiden 2-komponenttiset liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03…04

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/j.

639 Muut lattiapintojen 2-komponenttiset pohjamaalit

64 Lattiapintojen lakat

Nämä tuotteet soveltuvat puu-, parketti- ja/tai betonilattioiden lakkaukseen. Vakiintuneen käytännön johdosta puu- ja parkettilakkojen tuoteryhmille ei esitetä rasitusluokkia. Niiden jaottelu perustuu tilan käyttötarkoitukseen.

641 Asuinhuoneistojen puu- ja parkettilattioiden vesiohenteiset lakat

Lakat soveltuvat käytettäväksi asuinhuoneistojen puu- ja parkettilattioiden lakkaukseen sisätiloissa. Tuotteiden levitysväline on tyypillisesti flotexlasta, mohairlasta tela tai sivellin, ja se ilmoitetaan tuotekohtaisesti. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Sideaine on yleensä polyuretaani- tai akrylaattidispersio ja tuotteet ovat yksikomponenttisia. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

642 Julkisten tilojen puu- ja parkettilattioiden vesiohenteiset lakat

Lakat soveltuvat käytettäväksi julkisten tilojen puu- ja parkettilattioiden lakkaukseen sisätiloissa. Tuotteiden levitysväline on tyypillisesti flotexlasta, mohairlasta, tela tai sivellin, ja se ilmoitetaan tuotekohtaisesti. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti lyhyt tai keskipitkä tilan rasituksesta riippuen.

Sideaine on yleensä polyuretaani- tai akrylaattidispersio ja tuotteet ovat yksi- tai kaksikomponenttisia. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

643 Urheilutilojen puu- ja parkettilattioiden vesiohenteiset lakat

Lakat soveltuvat käytettäväksi urheilutilojen puu- ja parkettilattioiden lakkaukseen sisätiloissa. Tuotteiden levitysväline on tyypillisesti flotexlasta tai mohairlasta, ja se ilmoitetaan tuotekohtaisesti. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti lyhyt tai keskipitkä tilan rasituksesta riippuen. Sideaine on yleensä polyuretaani- tai akrylaattidispersio ja tuotteet ovat yksi- tai kaksikomponenttisia. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Tämän ryhmän tuotteet täyttävät urheilulattioiden vaatimuksen riittävästä kitkatasosta. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

644 Puu- parkettilattioiden liuoteohenteiset lakat

Lakat soveltuvat käytettäväksi puu- ja parkettilattioiden lakkaukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Sideaine on yleensä alkydihartsi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

645 Betonilattioiden 1-komponenttiset vesiohenteiset lakat RL 03

Lakat soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden lakkaukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti lyhyt tai keskipitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Sideaine on yleensä polyuretaani- tai akryylidispersio. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

646 Betonilattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset lakat RL 03

Nämä lakat soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden lakkaukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti lyhyt tai keskipitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen.

Sideaine on yleensä epoksihartsia tai polyuretaania. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Epoksilakolle on luonteenomaista lakkapinnan kellastuminen ja liituuntuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/j.

647 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuoteohenteiset lakat RL 03

Nämä lakat soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden lakkaukseen sisä- ja ulkotiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti lyhyt tai keskipitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Sideaine on yleensä epoksihartsi tai polyuretaani. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Epoksilakolle on luonteenomaista lakkapinnan liituuntuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/j.

648 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat lakat RL 04

Näiden tuotteiden tyypillinen käyttö on pohjustuksessa ennen lattian pinnoittamista, mutta niitä voidaan myös käyttää betonilattiapintojen lakkauskäsittelyissä Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli

on tyypillisesti lyhyt tai keskipitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Sideaine on yleensä epoksihartsi tai polyuretaanihartsi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Epoksilakolle on luonteenomaista lakkapinnan liituuntuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

649 Muut lattialakat

65 Lattiapintojen pintamaalit

Nämä tuotteet ovat tarkoitettuja lattioiden pintamaaleiksi eri alustoilla. Maali antaa pinnalle yhtenäisen värisävyn sekä kulutuskestävyyttä. Betonilattioilla maali ei tasoita pinnan epätasaisuuksia.

651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit RL 03…04

Maalit soveltuvat käytettäväksi betoni- ja puulattioiden maalaukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Maalien sideaine on tyypillisesti veteen dispergoitu polymeeri, esim. polyakrylaatti tai polyuretaani. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä ja peittokyky on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

652 Lattioiden 1-komponenttiset vesiohenteiset polyuretaanipintamaalit RL 03…04 ja RL 12

Maalit soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden maalaukseen sisä- ja ulkotiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Sideaine on polyuretaanihartsi. Polyuretaanimaaleille on luonteenomaista hyvä kiillon ja värisävyn kestävyys. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A /i.

653 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksipintamaalit RL 03

Maalit soveltuvat käytettäväksi betoni- ja puulattioiden maalaukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti lyhyt tai keskipitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen.

Sideaine on yleensä epoksihartsi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Epoksimaaleille on luonteenomaista maalipinnan kellastuminen ja liituuntuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

654 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset polyuretaanipintamaalit RL 03

Maalit soveltuvat käytettäväksi betoni- ja/tai puulattioiden maalaukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti lyhyt tai keskipitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Sideaine on polyuretaanihartsi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

655 Lattioiden 1-komponenttiset liuoteohenteiset pintamaalit RL 03

Maalit soveltuvat käytettäväksi betoni- ja puulattioiden maalaukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Maalien sideaine on tyypillisesti uretaanialkydi tai alkydi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

656 Lattioiden 2-komponenttiset liuoteohenteiset epoksipintamaalit RL 03

Maalit soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden maalaukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Sideaine on epoksihartsi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Epoksimaaleille on luonteenomaista maalipinnan liituuntuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

657 Lattioiden 2-komponenttiset liuoteohenteiset polyuretaanipintamaalit RL 03

Maalit soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden maalaukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä tai pitkä valitusta käsittely-yhdistelmästä riippuen. Sideaine on polyuretaani. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

659 Muut lattiapintojen pintamaalit

66 Lattiapintojen pinnoitteet ja massat

Pinnoitteet ja massat soveltuvat käytettäväksi betonilattiapinnoilla, joilta vaaditaan hyvää kemikaalinkestoa ja hyvää kulutuksenkestoa. Tuotteet soveltuvat käytettäväksi hiotuille, jyrsityille tai happopeitatuille betonilattiapinnoille. Pinnoitteella kerralla saavutettava kuivakalvon paksuus on yli 200 µm ja massalla =?2 mm. Nämä tuotteet edellyttävät erityissuunnittelua.

661 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat epoksipinnoitteet RL 04, 12

Pinnoitteet soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden pinnoitukseen sisä- ja ulkotiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti pitkä. Sideaine on epoksihartsi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Epoksipinnoitteille on luonteenomaista pinnan kellastuminen ja liituuntuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

662 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat epoksilattiamassat RL 06

Massat soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden pinnoitukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti pitkä. Sideaine on epoksihartsi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Epoksimassoille on luonteenomaista pinnan kellastuminen ja liituuntuminen UV – Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

663 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat epoksihiertomassat RL 06

Hiertomassat soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden pinnoitukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti pitkä. Sideaine on epoksihartsi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Epoksihiertomassoille on luonteenomaista pinnan kellastuminen ja liituuntuminen UV-rasituksessa. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

664 Lattioiden 1-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12

Pinnoitteet soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden pinnoitukseen sisä- ja ulkotiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Sideaine on polyuretaani. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/i.

665 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12

Pinnoitteet soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden pinnoitukseen sisä- ja ulkotiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Sideaine on polyuretaani. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

666 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanilattiamassat RL 06

Massat soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden pinnoitukseen sisätiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Sideaine on polyuretaani. Polyuretaanimassoille on tyypillistä kellastuminen UV-rasituksessa. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti.

Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

667 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat akryylilattiamassat RL 06, 12

Massat soveltuvat käytettäväksi betonilattioiden pinnoitukseen sisä- ja ulkotiloissa. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Sideaine on akryylihartsi. Akryylimassojen liuotteiden kestävyys on rajoitettua. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

669 Muut lattiapintojen liuotteettomat pinnoitteet ja massat

69 Muut lattialakat, -maalit, -pinnoitteet ja -massat

Betonilattioiden erikoispintakäsittelyt on esitetty julkaisussa by 54 / BLY 12 Betonilattioiden pinnoitusohjeet.

691 Sähköä johtavat lattiamaalit ja -pinnoitteet RL 06

Sähköä johtavia maaleja ja pinnoitteita käytetään erityiskohteissa ehkäisemään staattisen sähkön aiheuttamia ongelmia ja vaaroja. Näiden tuotteiden käsittely-yhdistelmien kunnossapitoväli on tyypillisesti keskipitkä. Sideaine on yleensä epoksi- tai polyuretaanihartsi. Tämän ryhmän tuotteiden kiiltoryhmä on ilmoitettu tuotekohtaisesti. Nämä tuotteet kuuluvat yleensä VOC-direktiiviluokkaan A/ j.

692 Elastiset lattiapinnoitteet

699 Muut erityiset lattiatuotteet

.