MaalausRYL 2012 tietoa

Tilaa MaalausRYL 2012 -kirja Rakennustiedon verkkokaupasta

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL, on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn hyvän rakennustavan kuvaus. MaalausRYL määrittelee maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja antaa myös yksityiskohtaisemmat ohjeet siitä, miten laatutaso kussakin erityistapauksessa voidaan saavuttaa.

MaalausRYL 2012 korvaa aikaisemmin ilmestyneen MaalausRYL 2001:n. MaalausRYL 2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät on yhteinen pohja rakennuttajalle ja urakoitsijalle sovittaessa maalausurakan laatutasosta.

MaalausRYL 2012 käsittely-yhdistelmätunnuksiin viittaaminen riittää yksilöimään halutun laatutason. Julkaisun tarkoituksena on esittää maalaustyöselostuksen laatijalle kaikki selostuksen tekemiseen tarvittavat tiedot yhtenäisessä ja järjestelmällisessä muodossa. Samalla käsikirjan esittämä rakennusmaalauksen käsittely-yhdistelmien numerointi muodostaa yksiselitteisen pohjan maalauskäsittelyjen määrittämiselle.


.